Aktuálně

Poděkování Kavárničce v Náměšti na Hané

Děkujeme Kavárničce z Náměště na Hané za dodání sponzorského daru v podobě 50 zákusků, které jsme rozdali našim klientům, kteří si tímto v těchto nelehkých časech mohli zpříjemnit a osladit společné c ... detail

Poděkování paní Vybíralové

Děkujeme jménem všech našich klientů a zaměstnanců paní Vybíralové ze Senice na Hané, že nám zaslala ušité roušky. ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

neděle 31.05.2020 
svátek má Kamila

Vítejte ...

Úvodní stránka

 

Z naší historie


První zmínka o budově je z roku 1939. František Ottáhal dal postavit nový dům pro staré občany Náměště na Hané. O obyvatele se staraly řádové sestry. V době německé okupace byl v této budově zřízen vojenský lazaret. Od roku 1954 byl převzat domov do státní správy. Název Domov Odpočinku byl v roce 1955 změněn na Domov důchodců. Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.1.2003 a od 1.3.2009 dostala nový název Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

Přístavba a rekonstrukce

Dne 15.5.2015 byla zahájena přístavba (I. etapa), která je částečně nahrazena původní budovou.  Kolaudace proběhla 19.4.2016.                          

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Dne 25.4.2016 začala rekonstrukce původní budovy (II. etapa). Kolaudace proběhla 18.10.2016.                        

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Přístavba a rekonstruovaná budova má moderně vybavené prostory, které splňují nejnovější parametry. V domě seniorů jsou dva výtahy.

 

Orientace v rekonstruované budově:

Patro

Oddělení

Místnost

2.NP

B2

 • Pokoje 1-4
 • Kancelář ředitele
 • Kancelář ekonoma
 • Kancelář sociálních pracovnic

1.NP

B1

 • Pokoje 1-4
 • Jídelna
 • Kuchyň

 

1.PP

B0

 • Zázemí pro zaměstnance
 • Prádelna

 

Orientace v přístavbě:

Patro

Oddělení

Místnost

3.NP

A3

 • Pokoje 1-6
 • Kancelář

 

2.NP

A2

 • Pokoje 1-6
 • Sesterna
 • Ergoterapie
 • Služby klientům

 

1.NP

A1

 • Pokoje 1-6
 • Hlavní sesterna
 • Ordinace lékaře a kancelář vrchní sestry
 • Rehabilitace
 • Společenská místnost

 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Hlavním účelem zřízení domu seniorů je poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  Základním předmětem je poskytování pobytových sociálních služeb vymezených v § 35 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Úplný název domu seniorů zní:


Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Komenského 291, Náměšť na Hané, PSČ 783 44

IČ: 750 04 381 a DIČ: CZ75004381 – nejsme plátci DPH

 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr, vložka 724, s datem zápisu 1. července 2003.

 

 

Poslání

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je poskytování kvalitní pobytové sociální služby osobám, které mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti, tím mohou být odtrženy od společnosti a potřebují péči, kterou není možno zajistit jiným druhem sociální služby nebo rodinou. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohly vést plnohodnotný a kvalitní život.

 

 

Zásady poskytování služby

1. Respekt k potřebám a přáním jednotlivých klientů - sestavujeme individuální plán s klientem. Na první informativní schůzce zjistíme, jak žadatel žije a jakou má potřebu pomoci. Při sociálním šetření (před samotným nástupem) zjistíme, jakou má budoucí klient představu o pobytu v DS a nastavíme společně plán péče a podpory.
2.  Snaha o udržení co nejdelší samostatnosti klientů – individuální plán sestavujeme tak, že nejprve zjistíme, co klient zvládal v přirozeném prostředí a tyto schopnosti se snažíme podporovat nebo procvičovat. Nabízíme aktivity, které běžné denní činnosti procvičují.
3. Nabídka různých možnosti trávení času klienta – zjišťujeme zájmy klienta, jak dosavadní, tak dřívější a nabízíme možnosti využití volného času (skupinově nebo individuálně).

 


Cíle poskytování služeb

1. Umožnit klientům, aby mohli využívat takový rozsah služeb, který bude co nejvíce přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti.

2. Umožnit klientům, aby se jejich život v DS podobal co nejvíce jejich běžnému životu v domácím prostředí.

3. Umožnit klientům, aby se mohli co nejvíce zapojit do běžného života společnosti.

 


Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, nejsou schopny setrvat ve svém domácím prostředí ani při využití podpory rodiny, svých blízkých nebo nejbližšího okolí a odpovídající podporu nelze zajistit jinými dostupnými sociálními službami. Cílovou skupinou jsou také manželé nebo partnerský pár, kdy oba žadatelé mají sníženou soběstačnost nebo jeden z dvojice má sníženou soběstačnost a druhý již nezvládá péči o něj/ni a nelze péči zajistit rodinou, blízkými nebo jinou službou a mají zájem být spolu na manželském pokoji.

 


Neposkytujeme službu:

•    osobám, které nedosáhly věku 60-ti let,
•    osobám, které jsou schopny za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře apod.) nadále pobývat ve svém domácím prostředí,
•    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči ve zdravotnickém zařízení s přístrojovým
vybavením (plicní ventilátor, kyslíková terapie apod.) nebo osobám, které potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči a trvalý lékařský dohled,
•    osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo některou z forem demence, při níž nejsou orientováni místem, časem a osobou,
•    seniorům aktuálně závislým na návykových látkách (alkoholismus, toxikomanie) nebo těm osobám, u kterých lze předpokládat, že se k návykovým látkám vrátí (osoby, které jsou v ústavní péči a před nástupem byli závislí na těchto látkách),
•    osobám s onemocněním schizofrenie, psychotické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti,
•    osobám s aktuálním infekčním onemocněním,
•    svéprávným osobám, které osobně nesdělí souhlas, že chtějí být klienty DS (podpis na žádosti a dotazování na sociálním šetření),
•    osobám, kterým byla v DS vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy, a to v době kratší 6 měsíců.

Z přijatých žádostí o pobytovou sociální službu a z jejich příloh dokážeme vyčíst, zda žadatel splňuje nebo nesplňuje deklarovanou cílovou skupinu. V případě nejasností si vyžádáme informace od žadatele nebo osoby zplnomocněné k jednání ohledně žádosti. Další možností je osobní návštěva u žadatele před schválením nebo neschválením žádosti – v praxi se tak koná v případě nejednotnosti názorů schvalovací komise.

 

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka