Aktuálně

Certifikát hospodaření s energií

 Dne 1.6.2020 byl předán hejtmanovi Olomouckého kraje certifikát systému managementu hospodaření s energií - viz přiložený dokument, který dokládá funkčnost systému v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019. ... detail

Poděkování Kavárničce v Náměšti na Hané

Děkujeme Kavárničce z Náměště na Hané za dodání sponzorského daru v podobě 50 zákusků, které jsme rozdali našim klientům, kteří si tímto v těchto nelehkých časech mohli zpříjemnit a osladit společné c ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

pondělí 10.08.2020 
svátek má Vavřinec

Jak podat žádost

1.    Žádost si můžete vyzvednout:
•    Osobně v kanceláři sociálních pracovnic nebo na sesterně.
•    Stáhnout a vytisknout z webových stránek: www.ddnamestnahane.cz (Ke stažení).

2.    Kompletní žádost obsahuje také přílohu Vyjádření lékaře a Hodnotící kritéria pro současnou situaci žadatele o pobytovou sociální službu (k dispozici společně s žádostí).

3.    Způsob podání žádosti:
•    Osobně v kanceláři sociálních pracovnic, popř. na sesterně nebo u ředitele.
•    Poštou na adresu: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Komenského 291, 783 44  Náměšť na Hané, do rukou sociální pracovnice.
•    E.mailem: nascanovaná žádost.

4.    Žádost musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, aktuální pobyt, kontakt), výše příspěvku na péči, důvod podání žádosti. Očekávání od služby, v případě zastupování k vyřizování žádosti vyplnění kolonky Plná moc a podpis příjemce plné moci – jedná se pouze o vyřizování ohledně žádosti a možného nástupu, podpis žadatele nebo zákonného zástupce (bez podpisu žadatele nebo zákonného zástupce není žádost přijata), způsob zařazení žádosti (možnost zařazení do Pořadníku žadatelů (aktivní evidence- při uvolnění místa vybíráme z těchto žádostí) nebo do klasické Evidence žadatelů (pasivní evidence – žadatel se musí sám ozvat, že má zájem o aktuální nástup).
Důležitá je příloha: Vyjádření lékaře – formulář vyplní praktický lékař pro dospělé nebo ošetřující lékař (formulář doporučujeme ofotit pro případ využití pro žádost do jiného Domova pro seniory). Příloha Hodnotící kritéria pro současnou situaci žadatele můžou být zaslány s žádostí nebo dodatečně až po schválení žádosti.


5.    Po přijetí žádosti, probíhá schvalovací proces, kdy zasedne tříčlenná komise ve složení sociální pracovnice, vrchní sestra a ředitel (popř. druhá sociální pracovnice). Žádost je schválená v případě, že žadatel splňuje cílovou skupinu Domu seniorů. Při schválení žádosti je o tomto zaslán doporučený dopis žadateli nebo příjemci plné moci pro vyřizování žádosti. V dopise je mimo jiné sděleno, že v nejbližší době proběhne sociální šetření a přílohou je zaslán seznam všech Domovů pro seniory v Olomouckém kraji, pro možnost využití podání další žádosti. V případě neschválení žádosti je tato informace sdělena také doporučeným dopisem žadateli nebo příjemci plné moci. V dopise je sdělen důvod neschválení žádosti a zaslán seznam doporučených zařízení pro podání žádosti o pobytovou sociální službu v Olomouckém kraji.

6.    Sociální šetření proběhne v nejbližší možné době. Sociální pracovnice předem kontaktuje žadatele, osoby zplnomocněné k vyřizování žádosti, popř. sociální pracovníky (při pobytu v jiném sociálním nebo zdravotním zařízení) a sdělí den, kdy proběhne sociální šetření v místě pobytu žadatele (domácí prostředí, léčebný ústav, nemocnice apod.). Domluví se na čase návštěvy. Při sociálním šetření může být přítomen rodinný příslušník, osoba blízká, sociální pracovník nebo zdravotní sestra. Doba trvání sociálního šetření je cca ½ hodiny. Sdělíme žadateli potřebné informace o Domě seniorů František a zjistíme informace o potřebách a přáních žadatele. Zodpovíme otázky žadatele a rodinných příslušníků. Předáme potřebné dokumenty k přečtení: doporučený seznam věcí do DS, Vnitřní pravidla DS, Ceník služeb, Ceník fakultativních služeb, Smlouvu apod. Na vyžádání si může žadatel dokumenty ponechat.
Sociální šetření je konáno z důvodu předání potřebných informací žadateli, ale hlavně z důvodu lepšího poznání žadatele a jeho potřeb. Zjištění ze sociálního šetření nám dává podklad k tomu, abychom mohli vybrat na volné místo aktuálně nejpotřebnějšího a nejvhodnějšího žadatele k nástupu.

7.    Při volném místě v Domě seniorů vybere k nástupu sociální pracovnice vhodného žadatele, kterého (nebo zplnomocněnou osobu) kontaktuje telefonicky a zeptá se ho, jestli má aktuálně zájem nastoupit (zpravidla do 1 týdne).

8.    Vše důležité k nástupu bude dále řešeno telefonicky nebo osobně.

Zájemce o pobytovou sociální službu Domu seniorů František může kdykoliv náš dům seniorů navštívit. Pro komentovanou prohlídku, informace o pobytové sociální službě a formuláři žádosti doporučujeme se předem domluvit na schůzce se sociální pracovnicí: Mgr. Bc. Martinou Kurfürstovou – tel.: 725 006 583 nebo e-mail: socialni@ddnamestnahane.cz.

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka